Richtlijnen, keuringen en certificaten

De straatbakstenen van Vandersanden voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, op Europees en op nationaal niveau. Dankzij de CE-markering, prestatieverklaring DoP, het KOMO-productcertificaat en het keuringsdocument, bent u verzekerd van een hoogwaardig en betrouwbaar product.

Europese Verordening Bouwproducten: NEN-EN 1344

De Europese Unie stelt eisen aan civieltechnische werken via de Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation. CPR, EU 305/2011). Deze eisen zijn omschreven als ‘essentiële kenmerken’. Alleen bouwproducten die voldoende presteren op deze essentiële kenmerken mag men toepassen op een civieltechnisch werk. 

De essentiële kenmerken van straatbakstenen zijn vorst-dooi weerstand, transversale breukbelasting, gepolijste en ongepolijste glij-/slipweerstand, brandreactie uitwendig brandgedrag, emissie gevaarlijke stoffen en warmtegeleidbaarheid. De prestatie-eisen zijn vervat in de geharmoniseerde norm NEN-EN 1344 (NEN = Nederlandse norm, EN = Europese norm). 

Omdat de straatklinkers van Vandersanden onder een EN-norm vallen, zijn we verplicht een CE-markering aan te brengen en een Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) op te stellen. De CE-markering en de Prestatieverklaring bestaan naast elkaar, sluiten op elkaar aan en zijn niet los van elkaar te voeren.

CE-Markering

Met de CE-markering verklaren wij dat ons product volgens Europese normen (NEN-EN 1344) is getest of beoordeeld. Omdat wij een CE-markering aanbrengen op ons product, mogen wij deze verhandelen binnen de EER (de EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De Europese CE-markering heeft meerdere doelen. Het moet de vrije handel binnen de lidstaten bevorderen en de veiligheid in het gebruik van de producten verhogen. De CE-markering harmoniseert de wijze waarop fabrikanten bouwproducten specificeren. 

Prestatieverklaring (DoP)

Naast de CE-markering geven wij een Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) af voor ons product. De prestatieverklaring geeft aan hoe ons bouwproduct presteert op de bepaalde producteigenschappen. Op de prestatieverklaring staan product- en adresgegevens, prestaties, beoogde toepassingen en een unieke identificatiecode. Levert ons product de prestatie niet? Dan zijn wij direct aansprakelijk voor de mogelijke schade. De prestatieverklaring is dus een belangrijk document.   

Download CE of DOP per straatbaksteen

CE-Markering

Nationale Beoordelingsrichtlijn 2360

Naast de Europese normen, bewaakt ook de Nationale Beoordelingsrichtlijn 2360 (BRL 2360) de kwaliteit van onze straatbakstenen. Deze beoordelingsrichtlijn stelt aanvullende eisen aan de Europese CE-markering. De belangrijkste aanvullende eisen worden gesteld aan:  

  • Afmetingen (minimale afmetingen) 
  • Percentage breuk (afkloppen) 
  • Wateropname 
  • Vorm en uiterlijk (referentiemonster) 
  • Kromheid 
  • Gepolijste glij-/slipweerstand (PSRV) 
  • Administratieve verwerking voor opslag en aflevering 

Stichting KOMO beheert de keurmerken die worden afgegeven op basis van de BRL-norm 2360. Kiwa is de geaccrediteerde certificatie-instelling. Zij controleren twee keer per jaar onze systemen en voeren bovendien een eindkeuring uit voor al onze straatklinkers. 

Let op de gedeclareerde maatspreiding

De BRL geeft alleen maatspreidingseisen voor de lengte van een straatbaksteen: klasse R1, maximaal 0,6√d in mm. Dat betekent dat fabrikanten zelf kunnen bepalen wat de maatspreiding voor de breedte en hoogte is. Dit is het controleren waard want bij uiteenlopende waarden kan de kopstrek-verhouding vervallen. Ook in dit geval gaat Vandersanden voor kwaliteit: ook onze hoogte- en breedtematen voldoen aan klasse R1. 

Download beoordelingsrichtlijn 2360

KOMO Productcertificaat

KOMO is een collectief keurmerk in de Nederlandse bouw en GWW. Stichting KOMO beheert de keurmerken en de KOMO-systematiek is van toepassing op de Nationale Beoordelingsrichtlijn 2360. KIWA controleert als geaccrediteerde certificatie-instelling twee keer per jaar ons kwaliteitssysteem, het productieproces en de door ons gedeclareerde producteigenschappen. Daarnaast voert men twee keer per jaar een tasveldcontrole uit. Men kijkt naar het aantal stenen en de administratieve verwerking in verband met de afgifte van het certificaat. 

Op basis van deze periodieke controles verklaart KIWA met het KOMO productcertificaat dat u erop kunt vertrouwen dat de door ons geleverde straatbakstenen bij aflevering voldoen aan de in de BRL 2360 vastgelegde eisen.

Download onze KOMO productcertificaten

KOMO Productcertificaat

Eindkeuringsdocument 

Naast de uitgebreide periodieke controles, voert KIWA een onafhankelijke eindkeuring uit van alle straatbakstenen die wij onder KOMO productcertificaat leveren. Terwijl het KOMO productcertificaat onze continuïteit in kwaliteitssystemen en gedeclareerde productkenmerken waarborgt, beoordeelt de eindkeuring het eindproduct.

Alle straatbakstenen die wij onder KOMO productcertificaat leveren, moeten op ons fabrieksterrein ter keuring aangeboden worden. KIWA verzorgt de eindkeuring en verklaart met het keuringsdocument dat de gespecificeerde straatbakstenen, bij aflevering, worden geacht te voldoen aan BRL 2360.

Alles over de eindkeuring van onze straatbakstenen

Zoeken
naar

Wij zijn er voor u

Vandersanden BV

Gevel: Bokhovenseweg 8, 5257 NC Hedikhuizen
Straat: Bijland 5, 6915 KA Tolkamer

Toon alle vestigingen


Zoek showrooms in de buurt van