Alles over de eindkeuring van straatbakstenen

Elke partij straatbakstenen die onze fabriek verlaat, wordt onafhankelijk gekeurd door een keurmeester van Kiwa: de eindkeuring straatbaksteen. Het KOMO productcertificaat waarborgt onze continuïteit in kwaliteitssystemen en gedeclareerde productkenmerken. De eindkeuring beoordeelt het gereed product. Waarom worden straatbakstenen gekeurd, hoe werkt het en waar moet u op letten bij het keuringsdocument?

Waarom worden straatbakstenen gekeurd?

Om dat te begrijpen gaan we terug naar de vorige eeuw. In die tijd waren de meeste bakstenen nog niet geschikt als straatbaksteen. Ze waren vaak niet hard genoeg. De meeste bakstenen werden dan ook gebruikt voor woningen en gebouwen. De klinkers die wel hard genoeg waren, werden gebruikt voor wegen, straten en waterwerken. Het verschil in kwaliteit tussen de stenen was erg groot.

1919: Keuringscommissie straatklinkers

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg de kwaliteit van straatbaksteen een grote impuls. Fabrikanten introduceerden een nieuw type oven: de Vlamoven. In plaats van 10% was nu 80% van de stenen geschikt voor bestrating. Om de kwaliteit van straatbakstenen én wegen beter te reguleren richtte Rijkswaterstaat in 1919 de ‘keuringscommissie voor straatklinkers’ op. Haar belangrijkste taak: het aanpakken van slechte bestrating, het opzetten van kwaliteitsklassen en het keuren van straatbaksteen.

Sinds de oprichting van de keuringscommissie is er veel veranderd. Zo is de keuringscommissie geen overheidsinstantie meer, maar onderdeel van certificatie-instelling Kiwa. En dankzij de moderne tunneloven is het mogelijk topkwaliteit stenen te stoken met de meest geschikte wateropname van 4 tot 12 volumeprocent. Toch is de onafhankelijke keuring nog steeds een onderdeel van het productieproces, want er is nog altijd een verschil in kwaliteit.

Waarom A4-12 kwaliteit

De eindkeuring uitgelegd

Alle straatbakstenen die wij onder KOMO productcertificaat leveren, moeten door ons op het tasveld (de opslag op ons fabrieksterrein) ter keuring aangeboden worden bij Kiwa. Een aangeboden charge straatbaksteen wordt verdeeld in deelpartij(en) van maximaal 200.000 straatbakstenen die elk apart gekeurd worden. Door de eindkeuring verklaart Kiwa met het keuringsdocument dat de gespecificeerde straatbakstenen, bij aflevering, worden geacht te voldoen aan BRL 2360.

Wat controleert de onafhankelijke keurmeester?

◾ Visuele beoordeling van de tas straatbakstenen op regelmatigheid in vorm en uiterlijk, overeenkomstig het gewaarmerkte referentiemonster. Elke fabrikant heeft een referentiemonster (10 stenen) van elk leverbaar formaat. Het monster dient representatief te zijn voor elke productie. Het monster is vijf jaar geldig en is goedgekeurd door het College van Deskundigen waarin ook opdrachtgevers zitting nemen.

◾ Met een 400 grams stalen hamer wordt aselect de tas stenen afgeklopt. Op basis van de klankindicatie kan de keurmeester de wateropneming en onvolkomenheden vaststellen. Zo kan hij de kwaliteitsklasse bepalen.

◾ Een aselect monster van 10 stenen wordt gemeten om de gemiddelde maat en de maatspreiding te bepalen. Wordt voor de maatspreiding de grenswaarde gemeten, dan wordt zo vaak als nodig eenzelfde steekproef uitgevoerd. De grenswaarden voor de maatspreiding zijn: kwaliteit A: 9 mm, kwaliteit A EQ+: 5 mm.

◾ Indien het verschil tussen de gemiddelde lengte van de gemeten deelpartijen van een charge groter is dan +/- 1 mm, worden de deelpartijen die niet aan deze eis voldoen apart van de charge gekwalificeerd en voorzien van een eigen tasnummer.

 

Hoe neemt de keurmeester uit zo'n hoge tas stenen een representatief monster?

Omdat de stenen gedurende het productieproces door robots voor en na het bakken meerdere malen worden gemengd, kan de keurmeester op werkhoogte zijn monster nemen.

 

Berekening bij een mixsortering

Elke kleur/product binnen een mixkleur wordt apart gekeurd. Het zijn immers aparte productiecharges. De gemiddelde maat van de mixpartij wordt berekend uit de som van de gemiddelde maat van de tas maal het percentage van die tas in de mixpartij. De maatspreiding van de mixpartij wordt bepaald uit de minimale en maximale maat van de verzameling van de gekeurde tassen.

 

De maatvoering van deelleveringen uit verschillende producties

Het komt natuurlijk voor dat u over een lange periode verschillende keren stenen afroept voor hetzelfde werk. Het geleverde product (hetzelfde formaat en dezelfde kleur) komt dan niet altijd uit dezelfde productiecharge. De gemiddelde maat kan hierdoor afwijken en dat heeft gevolgen voor de maatspreiding en het verband.

De regel is daarom als volgt: het verschil tussen de gemiddelde maat voor de lengte en breedte van twee opeenvolgende leveringen mag zonder medeweten van de contractpartner niet groter zijn dan 2 mm (lengte stenen ≤ 220 mm) of 3 mm (lengte stenen ≥ 220 – ≤ 280 mm). In het geval wij niet kunnen voldoen aan deze norm zijn wij verplicht u vooraf schriftelijk te informeren.

Keurmeester van Kiwa
Wat controleert de onafhankelijke keurmeester?

Het keuringsdocument en de levering

De resultaten van de onafhankelijke eindkeuring worden verwerkt in het officiële keuringsdocument, het bewijs dat onze straatbakstenen voldoen aan BRL 2360. Op het document staan de kwaliteit en productspecificaties van de gekeurde stenen.

Bij levering van de stenen verzendt Kiwa het keuringsdocument naar u als opdrachtgever. Uw uitvoerder controleert op het werk de geloste levering en hoeft voor het ontvangen van de digitale vrachtbrief (de leveringsbon) enkel een handtekening te zetten in de Vandersanden Transport App die op de telefoon of tablet van de transporteur staat. Mocht er niemand aanwezig zijn om te tekenen, maakt de chauffeur foto’s van de geloste stenen en voegt deze toe aan de vrachtbrief.

De vrachtbrief en het keuringsdocument, die u beide digitaal ontvangt, zijn samen het bewijs van oorsprong.

Het keuringsdocument en de levering

Aanwezig zijn bij de keuring?

Wij laten u graag kennis maken met de kunde van de keurmeester tijdens de eindkeuring. Een fascinerende ervaring met een op en top specialist waardoor uw productkennis toe zal nemen. 

Neem contact met ons op

 

Zoeken
naar

Wij zijn er voor u

Vandersanden

Gevel: Bokhovenseweg 8, 5257 NC Hedikhuizen
Straat: Bijland 5, 6915 KA Tolkamer

T Gevel: +31 (0) 416 36 96 96 | T Straat: +31 (0) 88 088 55 55
E Gevel: mooiegevels@vandersanden.com | Straat: straat@vandersanden.com
Toon alle vestigingen


Zoek vestigingen in de buurt van