Privacy verklaring

Vandersanden Steenfabrieken NV, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen (België), Riemsterweg 300, ondernemingsnummer 0441.625.063, +32 510 140, www.vandersanden.com, alsook haar gelieerde vennootschappen, hierna tezamen genoemd ‘Vandersanden’, draagt het zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens hoog in het vaandel. In deze Policy wordt dan ook aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

Lees onze Privacyverklaring