Zes tips voor duurzaam straatwerk

Na verloop van tijd kunnen in een bestrating van gebakken klinkers gebreken ontstaan. Denk aan verzakkingen, onvlakheden, spoorvorming, opvriezing, opdooi, pompwerking of ‘kruipende’ stenen. Door extra aandacht te besteden aan de ondergrond en de afwerking van het straatwerk voorkomt u dit.

Van ondergrond tot klinker

Duurzaam straatwerk begint bij de ondergrond. Het vereist een zorgvuldige opbouw en bewerking. Voor een goede spreiding van de belasting op de elementenverharding is een stabiele bodem met een goede afwatering noodzakelijk.

In Nederland is de ondergrond vaak onstabiel of ondoorlatend. Vaak ligt het maaiveld dicht op het grondwaterpeil. De bestaande ondergrond wordt daarom in de meeste gevallen opgehoogd of verbeterd met zand.

Afhankelijk van het verkeer en de locatie wordt op deze onderfundering een tweede fundering aangebracht, doorgaans van ongebonden materialen zoals beton of menggranulaat.

Als laatste volgt de straatlaag van bijvoorbeeld straatzand of brekerzand. Deze straatlaag is onmisbaar voor het realiseren van een vlak bestratingsbed, waarin de straatklinkers zich door het intrillen zullen gaan zetten.

Van ondergrond tot klinker

Alles zes even belangrijk

Onthoud onze zes tips voor duurzaam straatwerk:

1. Controleer altijd of de fundering is verdicht volgens overeengekomen specificaties. Controleer ook de laagdikte en de bovenzijde ten opzichte van het profiel. Dit mag bij een overeengekomen laagdikte tot 250 mm niet meer afwijken dan 10 mm.   

2. Soms wordt de straatlaag misbruikt om een onvoldoende vlakke fundering te compenseren. Dat is niet goed, want hiermee werkt u onvlakheden in de hand. De straatlaag moet op funderingen minstens 40 mm zijn, bij brekerzand ten hoogste 50 mm en bij straatzand ten hoogste 70 mm.   

3. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk om de verdichtingsgraad van de straatlaag te controleren.   

4. Naast de juiste samenstelling van de ondergrond is de kantopsluiting niet te onderschatten. Er mag immers geen directe zijdelingse verplaatsing optreden. Met gezaagde passtenen werk je de kantopsluiting hoogwaardig af. Bovendien kan bij het (mechanisch) straten de kantopsluiting direct gelegd worden.  

5. Tijdens het straten is het raadzaam het cunet middels rijplaten zo min mogelijk te belasten.   

6. Tot slot verdient de voegvulling aandacht. Eenmaal gestraat en afgetrild is het belangrijk dat het straatwerk vóór gebruik wordt ingewaterd. Door de voegen daarnaast meermaals in te vegen en volledig te vullen, kunnen stenen niet gaan klapperen en afsplinteren. Geef de voegvulling de tijd om zich te zetten. Ga dus niet te snel het straatwerk schoonvegen met een veegzuigmachine.

Download ons verwerkingsadvies

Alles zes even belangrijk

Zoek
in uw buurt

Wij zijn er voor u

Vandersanden

Riemsterweg 300
BE-3740 Bilzen (Spouwen)

T +32 (0)89 51 01 40
E info@vandersanden.com
Toon alle vestigingen


Zoek showrooms in de buurt van