Collectief welzijn

Vandersanden wil als participant in de samenleving bijdragen aan het geluk van mensen. Onze economische groei en financiële winst zijn daarin niet het doel. De winst is het middel ter verwezenlijking van ons doel om een essentiële bijdrage te leveren aan het welzijn van medewerkers, klanten, de maatschappij en het milieu. We noemen dat: collectief welzijn. In vier domeinen geven we vorm aan onze visie op collectief welzijn.

Op het werk

Je goed voelen in je job, plezier hebben in je werk, onderling vertrouwen en kameraadschap dragen in hoge mate bij aan het persoonlijk geluksgevoel van medewerkers. Daarom willen we iedereen een stimulerende werkplek bieden. In fysieke zin: veilig, gezond en ergonomisch verantwoord. En in de zin van persoonlijke ontplooiing: iedereen krijgt de kans om zijn eigen competenties en kracht maximaal te ontwikkelen.

Op het werk

In de gemeenschap

Vandersanden wil bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Dat doen we enerzijds door een eerlijke bedrijfsvoering, gedreven vanuit onze kernwaarden. Anderzijds realiseren we onze betrokkenheid bij de samenleving in maatschappelijke initiatieven. We steunen goede doelen en medewerkers krijgen de ruimte om als gemeenschapsbouwer bij te dragen aan het ‘mooier maken’ van onze samenleving.

In de gemeenschap

Voor het milieu

Wij maken producten met een zeer lange levensduur. Dat doen we op een manier die zo min mogelijk impact heeft op het milieu. Maar het kan altijd beter. Vandersanden legt de lat hoog: de komende jaren willen we, samen met partners in de keten, onze milieuprestatie jaarlijks verbeteren (Trust Index MVO en Milieu Kost Indicator) en beantwoorden aan de ambitie van een klimaatneutrale economie.

Download MVO certificaten

Voor het milieu

In de sector

Vandersanden is een proactieve, betrouwbare organisator voor partners en projecten die gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) stimuleren en initiëren. Wij streven naar duurzame relaties met klanten, collega’s en leveranciers, maar ook met de indirect betrokkenen. In de hele keten - van grondstofwinning tot en met plaatsing en onderhoud van eindproducten - zoeken we voortdurend naar constructieve samenwerkingsverbanden. Want: het mooiste maak je samen.

In de sector

Downloads
en informatie

MVO certificaten (zip)

Bezoek kennisbank