Collectief welzijn

Vandersanden wil in deze samenleving bijdragen aan het geluk van mensen. Onze economische groei en financiële winst staan daarin niet voorop. De winst is het middel ter verwezenlijking van ons doel om een essentiële bijdrage te leveren aan het welzijn van medewerkers, klanten, de maatschappij en het milieu. We noemen dat: collectief welzijn. In vier domeinen geven we vorm aan onze visie op collectief welzijn.

Op het werk

U goed voelen in uw job, plezier hebben in uw werk, onderling vertrouwen en kameraadschap dragen in hoge mate bij aan het persoonlijk geluksgevoel van medewerkers. Daarom willen we iedereen een stimulerende werkplek bieden. In fysieke zin: veilig, gezond en ergonomisch verantwoord. En in de zin van persoonlijke ontplooiing: iedereen krijgt de kans om zijn eigen vaardigheden en sterke punten maximaal te ontwikkelen.

Op het werk

In de maatschappij

Vandersanden wil bijdragen aan de levenskwaliteit. Dat doen we enerzijds door een eerlijke bedrijfsvoering, gedreven vanuit onze kernwaarden. Anderzijds tonen we onze betrokkenheid door tal van maatschappelijke initiatieven. We steunen goede doelen en medewerkers krijgen de ruimte om als gemeenschapsbouwer bij te dragen aan het ‘mooier maken’ van onze samenleving.

In de maatschappij

Voor het milieu

Wij maken producten met een zeer lange levensduur. Dat doen we op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier. Maar het kan altijd beter. Vandersanden legt de lat hoog: de komende jaren willen we, samen met partners in de keten, onze milieuprestatie jaarlijks verbeteren (Trust Index MVO en Milieu Kost Indicator) en beantwoorden aan de ambitie van een klimaatneutrale economie.

Download MVO certificaten

Voor het milieu

In de sector

Vandersanden is een proactieve, betrouwbare organisator voor partners en projecten die gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) stimuleren en initiëren. Wij streven naar duurzame relaties met klanten, collega’s en leveranciers, maar ook met diegenen die indirect betrokken zijn. In de hele keten - van grondstofwinning tot en met plaatsing en onderhoud van eindproducten - zoeken we voortdurend naar constructieve samenwerkingsverbanden. Want: het mooiste maak je samen.

In de sector

Downloads
en informatie

MVO certificaten (zip)

Bezoek kennisbank