Dit zijn wij

Familiebedrijf Vandersanden is één van de grootste baksteen-producerende bedrijven in Europa. We maken gevelstenen, straatstenen en steenstrippen, en bieden gevel- en straatoplossingen aan.

Het mooiste maak je samen

Onze drijfveren zijn vakmanschap, co-creatie, innovatie en duurzaamheid. In open interactie met ontwerpers, ontwikkelaars en bouwbedrijven vinden we oplossingen die inspireren en verbinden, die het collectief welzijn versterken en borgen. Dat is een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid: wij bouwen mee aan de omgeving waar mensen willen leven. Wij creëren geen functies - straat, plein, gevel, stoep, tuin - maar maken leefbaarheid mogelijk.

Het mooiste maak je samen, luidt onze overtuiging. Maar hoe kunnen we leefomgevingen creëren en tegelijkertijd onze planeet ontzien? Door duurzame materialen te (her)gebruiken, door maximaal in te zetten op energiebesparing en door oplossingen te bedenken die de impact op onze omgeving beperken. Dat is een zoektocht waarin Vandersanden koploper wil zijn. Al onze activiteiten, verdeeld over productiebedrijven en verkoopkantoren in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zijn gericht op het bouwen aan een duurzame en leefbare toekomst.

Missie: onze bestaansreden

Vandersanden is dé partner voor het creëren van mooie gevels en straten. In alles wat we ondernemen, staan familiale waarden centraal. 

Visie: onze ambitie

Vandersanden wil het meest klantgerichte bedrijf zijn in de markt van gevel- en straatoplossingen. Wij willen in onze sector uitgroeien tot dé referentie in innovatie en in duurzaamheid voor milieu, maatschappij en onze medewerkers.

We willen een positieve impact uitoefenen op de kwaliteit van het leven door een bijdrage te leveren aan het creëren van mooie, gezonde en veilige leefgemeenschappen, voor nu en de toekomst.

Missie: onze bestaansreden

Historie: onze roots

Jaak Vandersanden opende in 1925 een kleine steenbakkerij in Spouwen. Zijn zoon Constant bouwde het bedrijf na de Tweede Wereldoorlog uit tot een toonaangevend bedrijf in België, door overnames, capaciteitsvergroting en modernisering.

Onder leiding van de derde generatie manifesteerde Vandersanden zich als internationale speler met activiteiten in bijna heel Europa. Nu, in de jaren twintig van de 21e eeuw, is Vandersanden het grootste baksteen-producerende familiebedrijf in Europa, met meer dan 700 medewerkers en een jaaromzet van ruim 200 miljoen euro.

Onze tijdlijn

  • 1925-1953: oprichting, voorzichtige groei
  • 1954-1994: uitbreiding en modernisering
  • 1995-2001: verduurzaming productieproces
  • 2001-2007: uitbreiding naar Nederland
  • 2007-2016: internationale expansie
  • 2017-vandaag: o.a. door overname CRH clay division, mondialisering productie en afzet
Historie: onze roots

Awards: trots en vertrouwen

In de loop der jaren heeft Vandersanden een groot aantal awards ontvangen, zowel voor onze producten als voor de inspanningen om onze manier van werken te verduurzamen. De awards sterken ons in het vertrouwen dat we een belangrijke bijdrage leveren aan ons collectief welzijn.

Alle Awards

Awards: trots en vertrouwen