Metselen: hoe rekening houden met het weer?

Wanneer u gaat metselen, moet u rekening houden met de weersomstandigheden. Ontdek de nodige maatregelen per weertype voor een perfect resultaat.

Metsel niet bij regenweer

Metsel niet bij regenweer om de kans op uitbloeiingen en kalkuitslag zoveel mogelijk te beperken. Begint het tijdens het metselwerk te regenen, dek dan het verse metselwerk af met bijvoorbeeld plastic. Ook bij het verlaten van de werf dekt u vers metselwerk best af. Hoe kunt u metselwerk beschermen tijdens de uitvoering?

Ontdek het

De vochtigheid van de bakstenen

Check voor u gaat metselen steeds de vochtigheid van de bakstenen. Te droge of te natte stenen zijn doorgaans moeilijk te verwerken, bovendien riskeert u dat de metselmortel niet goed zal hechten.

De mate waarin de steen water opneemt, wordt onderverdeeld in 4 categorieën. De initiële wateropzuiging geeft aan hoeveel water een vooraf gedroogde baksteen kan opzuigen in de eerste minuut dat deze in contact is met water (5 mm diep). Dit getal uitgedrukt in kg/(m2.min) bepaalt mee welke mortel u best gebruikt. De vochtigheid van metselbaksteen mag bij verwerking niet hoger of lager zijn dan de op de baksteen afgestemde metselmortel toestaat.

De vochtigheid van de bakstenen

In welke mate neemt de baksteen water op?

  Categorie  Declaratie
IW1 Zeer weinig zuigend < 0,5 kg/m2 .min 
IW2 Matig zuigend 0,5 – 1,5 kg/m2 .min  
IW3 Normaal zuigend 1,5 – 4,0 kg/m2 .min 
IW4 Sterk zuigend >4,0 – 8,0 kg/m2 .min

 

Vraag naar het metselmorteladvies

Vraag steeds een gedetailleerd metselmorteladvies aan de producent van de metselmortel. In het advies houdt men rekening met de eigenschappen van de metselbaksteen, maar ook met de klimaatomstandigheden tijdens de verwerking.

Neem contact op

Vraag naar het metselmorteladvies

Metselen bij hoge temperaturen

Bij hoge luchttemperaturen, en zeker bij bezonning van het metselwerk, moet u extra aandacht geven aan de voorbevochtiging en de nabehandeling van het metselwerk. Zo moet u sterk zuigende stenen (IW4) onder deze omstandigheden goed bevochtigen. Dit geldt ook voor stenen uit klasse IW3. Voorkom steeds een sterke bezonning van de stenen. Gebruikt u te droge stenen, dan kan dit leiden tot een slechte hechting van de metselmortel, en zelfs tot het verbranden van de mortel. Gebruikt u te natte stenen, dan zal de mortel niet uitdrogen en niet hechten aan de gevelsteen. Vraag gerust advies aan de mortelproducent.  

Uitdroging vermijden

U moet het voegwerk voldoende beschermen tegen extreme uitdroging door bezonning of wind. Door de gevels vooraf te bevochtigen voorkomt u onttrekking van water aan de mortel. Ook bij het voegen van het metselwerk dient u uitdroging te vermijden. Zo moet u de voegspecie die in de voegruimte is aangebracht, nabehandelen. Dat doet u door deze herhaaldelijk met een nevelspuit te besproeien. Op warme zomerdagen stelt u het voegen best even uit om te voorkomen dat de voegspecie verbrandt.  

Uitdroging vermijden

Metselen bij vorst

Metselwerk dat bevriest, kan heel wat schade teweegbrengen. Bij luchttemperaturen lager dan 0 °C neemt u best beschermende maatregelen bij het metselen. Dek palletten bakstenen goed af (met de verpakkingsplastiek en eventueel isolatiemateriaal) zodat de gevelstenen beschermd zijn tegen vorst. Volg bij gebruik van prefab metselmortel altijd de specifieke aanwijzingen van de mortelproducent op.

Richtlijnen voor het metselen bij vorst:  

  • Dek de steenpakketten zo af dat er geen ijsvorming optreedt in de producten, en dat ze niet kunnen bevriezen.
  • Verwerk nooit bevroren bakstenen.
  • Werk niet op bevroren, ontdooiende ondergronden of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
  • Metsel niet bij een luchttemperatuur van 0°C of lager. Waarom niet? De mortel hardt dan niet of nauwelijks uit, wat hechtingsproblemen kan veroorzaken. Cementgebonden mortels hebben een temperatuur van minimaal 5°C nodig om te kunnen uitharden. Overdag moet deze temperatuur minimaal 2 tot 3 uur bereikt worden.
  • Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan 5°C en niet hoger dan 30°C.
  • Als u bij een temperatuur boven 0°C metselt, houdt u best de weersvoorspelling voor de nacht in de gaten. Als de temperatuur ‘s nachts onder -3°C dreigt te komen, stopt u best tijdig op de dag met metselen.
  • Dek het verse metselwerk goed af.

Goed om te weten: bij een lage buitentemperatuur moet de mortel daarop aangepast worden. De mortelproducent zal u graag adviseren.

Contacteer een expert

Vandersanden

Riemsterweg 300
BE-3740 Bilzen (Spouwen)

T +32 (0)89 51 01 40
E info@vandersanden.com
Toon alle vestigingen


Zoek showrooms in de buurt van