Heb ik een bouwvergunning nodig voor E-Board®?

Gezien de steeds strengere energie-eisen wilt u uw woning isoleren langs de buitenzijde met E-Board. Mag u deze systemen zomaar tegen uw woning plaatsen, of hebt u hier een bouwvergunning voor nodig?

Huidige regelgeving voor bouwvergunningen

De regels over bouwvergunningen zijn vormgegeven door de regionale overheden, maar er kunnen ook verschillen zijn tussen gemeenten. Neem daarom contact op met de stedenbouwkundige dienst van de plaats waar de werken uitgevoerd gaan worden. Zo krijgt u zekerheid. Hieronder vindt u alvast meer info over: 

  • Bouwvergunningen in Vlaanderen,
  • Bouwvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Bouwvergunningen in Wallonië.

 

Bouwvergunningen in Vlaanderen

Ingrepen die het uitzicht van de straat beïnvloeden, zijn vergunningsplichtig. Er is dus een bouwvergunning nodig voor de plaatsing van E-Board tegen de voorgevel. Er is géén bouwvergunning nodig voor de plaatsing van E-Board aan de zijgevels/achtergevels op voorwaarde dat de gevelopeningen identiek blijven. Als de gevelopeningen in de gevel aangepast worden, geldt er een meldingsplicht. Voor de opstelling van dit meldingsdossier is de medewerking van een architect verplicht. 

Bouwvergunningen in Vlaanderen

E-Board met steenstrip Carbon
Bouwvergunningen in Vlaanderen

Bouwvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor zover ze geen afwijkingen inhouden op het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige verordeningen of de verkavelingsvergunning, heeft u geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor een bepleistering of een wijziging in de materialen van gevels die vanuit de openbare ruimte niet zichtbaar zijn. Dit op voorwaarde dat de gevel niet ligt in de beschermingszone van een geklasseerd pand, of een pand waarvoor de klasseringsprocedure loopt (artikel 21 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 12 november 2008).

Omdat de voorgevel meestal te zien is vanuit de openbare ruimte, moet u voor de isolatie en de bekleding daarvan een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. 

Bouwvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

E-Board met steenstrip Safora
Bouwvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bouwvergunningen in Wallonië

Het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie vermeldt dat voor de vervanging van de bekleding van opgaande muren (en dakbedekkingen) door isolerende bekledingen en bedekkingen met eenzelfde buitenaanzicht, voor zover de bijkomende laag niet meer bedraagt dan 30 cm, er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. 

Dit op voorwaarde dat er geen afwijking op het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige verordeningen of de verkavelingsvergunning mee gemoeid is. Wordt aan die voorwaarden niet voldaan, dan is een stedenbouwkundige vergunning verplicht.

Als er geen verandering aan het uitzicht van de gevel plaatsvindt en men enkel een gevelisolatie plaatst met een vergelijkbaar uitzicht is er dus geen stedenbouwkundige vergunning nodig. 

Bouwvergunningen in Wallonië

In Vlaanderen en Brussel heeft u voor werken die het uitzicht van de voorgevel wijzingen, altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Neem in elk geval contact op met de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente voor u met de werken start. 

E-Board met steenstrip Oud-Herve
Bouwvergunningen in Wallonië

Zoek
in uw buurt

Contacteer een expert

Vandersanden

Riemsterweg 300
BE-3740 Bilzen (Spouwen)

T +32 (0)89 51 01 40
E info@vandersanden.com
Toon alle vestigingen


Zoek showrooms in de buurt van