De milieu-impact van straatbaksteen (MKI-score)

Straatbaksteen is een duurzaam materiaal. Maar hoe meet men duurzaamheid? De Milieukostenindicator (MKI) berekent de milieu-impact van de hele levenscyclus van een product en drukt deze uit in euro’s. Hoe lager de MKI, hoe duurzamer. De MKI van een vierkante meter gebakken bestrating is gemiddeld € 0,85.

Milieukosten van de levenscyclus van straatbaksteen

Er zijn veel factoren die bepalen hoe belastend een product is voor het milieu. Het gaat niet alleen om het productieproces, maar bijvoorbeeld ook om het transport, de levensduur en herbruikbaarheid. De MKI weegt alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product in de gehele waardeketen en telt deze op in één score. Ook wel de schaduwprijs en economische waarde voor de milieubelasting genoemd.

De levenscyclusanalyse is gebaseerd op de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. Deze gestandaardiseerde methode maakt het eenvoudig om de duurzaamheid van verschillende materialen met elkaar te vergelijken.

Wilt u MKI-cijfers van specifieke straatbakstenen van Vandersanden? Neem contact met ons op.

Productspecifieke MKI aanvragen

Milieukosten van de levenscyclus van straatbaksteen

Duurzaam én circulair

De MKI-score maakt duidelijk dat straatbakstenen een relatief lage milieubelasting hebben. De volgende feiten spreken voor zich: 

  • Straatbaksteen wordt o.a. gemaakt van Nederlandse rivierklei, dat officieel is aangemerkt als hernieuwbare grondstof. Bovendien ontstaan er door kleiwinning rivierveiligheid nieuwe natuurgebieden in de uiterwaarden.

  • De fabrieken van Vandersanden hanteren een efficiënt en geautomatiseerd productieproces, met zo min mogelijk energiegebruik en emissies. Ontdek de natuurlijke ingrediënten van straatbaksteen.

  • Straatklinkers hebben een gemiddelde levensduur van 125 jaar, soms wel 250 jaar (Onderzocht door Royal HaskoningDHV). 

  • Straatbakstenen worden voor ca. 90% hergebruikt (Onderzocht door Royal HaskoningDHV).

MVI-criteriatool

Overheden hanteren bij hun aanbestedingen steeds meer het credo ‘maatschappelijk verantwoord inkopen’ (MVI). Dat betekent dat zij niet alleen selecteren op prijs, maar ook letten op de effecten van de inkoop op het milieu en de maatschappij. Richtlijnen hiervoor zijn te vinden in de MVI-criteriatool van de Rijksoverheid. Hiermee kunt u de gewenste producten of diensten selecteren, waarna u de bijbehorende criteria kunt downloaden en opnemen in het aanbestedingsdocument. U zult zien dat met name de gunningscriteria ‘Milieuprestatie GWW-werken’ en ‘Plan circulaire economie’ pleiten voor het gebruik van baksteen. 

 

MVI-criteriatool

Generiek MRPI®-EPD certificaat voor straatbaksteen

Een MRPI®-EPD certificaat garandeert de betrouwbaarheid van de milieu-informatie en wordt opgenomen in de Nationale Milieudatabase. In het branche representatieve certificaat voor straatbaksteen wordt de milieu-informatie, waaronder de MKI, van straatbaksteen beschreven. Deze is vastgesteld op € 0,85 per m2.

Download het certificaat

Zoek
in uw buurt

Wij zijn er voor u

Vandersanden

Riemsterweg 300
BE-3740 Bilzen (Spouwen)

T +32 (0)89 51 01 40
E info@vandersanden.com
Toon alle vestigingen


Zoek showrooms in de buurt van