Vandersanden

“De kunst is technologie te koppelen aan ambachtelijkheid”

Benjamin Denef

Architect - DMOA

‘Op weg naar de oplossing trekken we alle registers open’ , verklaart Benjamin Denef zijn drive om altijd het onderste uit de kan te willen halen. Daarbij stapt hij niet alleen zelf uit de comfort zone, maar trekt hij ook opdrachtgevers, aannemers en wetenschappers mee. En wat blijkt? ‘Koppige volharding werkt.’

Innovaties toepassen zit in het DNA van DMOA, het architectenbureau van Benjamin Denef:
‘Wij trekken vaak de kaart van het experiment om tot oplossingen te komen. Ik heb een grote voorliefde voor het technisch-innovatieve karakter van dit vak. Robottechnologie, machine learning, kunstmatige intelligentie, dat gaat grote invloed uitoefenen op onze bedrijfstak. De kunst is moderne technologie slim te koppelen aan ambachtelijkheid. Innoveren is ook vaak trial & error. Maar wij zijn ook ingenieurs, we nemen berekende risico’s.’

Duurzame leefomgeving

Dat het de hoogste tijd is om te innoveren, toont de ontwikkeling in onze samenleving aan: ‘Er is een evolutie gaande naar meer kwaliteit, zowel in gebouwen als in de openbare ruimte. Meer groen, meer faciliteiten voor fietsers en wandelaars, beter openbaar vervoer, schonere lucht, duurzamere leefomgevingen. Daar werkt de sector hard aan, ik zie die ambitie bij architecten, projectontwikkelaars, fabrikanten en aannemers.

Maar soms moet je innovaties doordrijven, zonder te wachten op fabrikanten of beleidsmakers. Als iedereen bereid is uit zijn comfort zone te stappen, levert dat aan het einde van de rit iets op dat meer voldoening geeft. Ik zoek altijd de samenwerking, met wetenschappers, studenten, aannemers, leveranciers, met mensen die in hun specialisme meer weten dan ik. Mijn rol is het aan elkaar lijmen van die oude en nieuwe skills om te komen tot kwalitatief betere leefomgevingen.’

Energieneutraal

Denef wil een rol spelen in het vormgeven van de toekomst. Met zijn team heeft hij een vervallen restperceeltje omgetoverd in een duurzaam kantoorpand voor eigen gebruik. Met behulp van twee ervaren ambachtslieden van de oude stempel paste Denef nieuwe (nog niet marktklare) technieken en materialen toe om zijn droom te verwezenlijken: ‘Door slim te ontwerpen hebben we meer uit het pand en de plek gehaald. In de fundering hebben we bijvoorbeeld geothermie geïnstalleerd. Die palen zijn nogal duur, op deze manier konden we de kosten deels terugwinnen. Met een pomp die wordt aangestuurd door zonnewarmte, waarderen we die aardwarmte op. We zijn nu energieneutraal, het is altijd 20 graden op kantoor.’

Maggie Shelter

Ook in een andere context past Denef innovaties toe. Zo ontwikkelde hij de Maggie Shelter, een grote ‘prefab’ tent met de kwaliteit - isolatie, akoestiek, massiviteit, windstijfheid etc. - van een vast gebouw. De Maggie bestaat uit een aluminium frame en een soort dubbele schil die je kunt opbouwen met zand, aarde, afvalplastic of wat maar beschikbaar is. Het is een compact, geheel recylceerbaar bouwpakket. In een dag zetten vijf man een Maggie van honderd vierkante meter op (of breken hem af).

Denef: ‘Vluchtelingen leven gemiddeld twaalf jaar in een kamp, sommige kinderen brengen hun hele jeugd in een kamp door. Het helpen van mensen in moeilijkheden zie ik als een verantwoordelijkheid. Het is leuk om voor een groot budget all the way te mogen ontwerpen, maar het is minstens zo tof om je in te zetten voor mensen voor wie een kleine innovatie al een enorme verbetering van de leefomstandigheden betekent.’

keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_left

Architect