Vandersanden

“De bodem is de basis, onze leefomgeving, onze geschiedenis.”

Han Thijssen

Landschapsarchitect - MTD landschapsarchitecten

In de landschapsarchitectuur gaat het om alle facetten van de buitenruimte. Daarbij is terughoudendheid van de vormgever gewenst, vindt landschapsarchitect Han Thijssen: ‘Wij zijn met aardse zaken bezig, letterlijk en figuurlijk, met de bodem, met de cultuur-historie. Op die laag bouwen we verder.’

Voedingsbodem

Han Thijssen, met Frank Meijer en Ruud Dubbeld partner van MTD landschapsarchitecten, is niet iemand die een nadrukkelijk stempel op de buitenruimte wil drukken, want die ruimte is van ons allemaal en wordt door ons allemaal gevormd: ‘Misschien een gekke vergelijking, maar zie het als een pizza. De bodem is de basis, onze leefomgeving, onze geschiedenis. Daar bovenop kun je voortbouwen en je eigen laag en toppings toevoegen.’

Het gaat dus niet om zomaar een bodem, maar meer nog om een voedingsbodem waarop een landschapsarchitect vorm geeft aan de toekomst. ‘Tot op zekere hoogte klopt dat’, zegt Thijssen, ‘maar voor de toekomst bouwen en inrichten betekent dat je moet kijken naar wat er in de maatschappij gaande is. Waar zijn mensen mee bezig, wat hebben ze nodig, wat missen ze? Daarom kijken we graag ver vooruit.’

Gemene deler

Van belang is dat gezorgd wordt voor een duurzaam of bestendig karakter, de ruimte moet kunnen meebewegen met de tijd en zich kunnen aanpassen aan ontwikkelingen en aan soms tijdelijke tendensen: ‘Wij zijn geen wetenschappers of futurologen, maar kijken wel verder. Wij houden mensen een spiegel voor, want je kunt niet iedereen zijn gang laten gaan, dan wordt de openbare ruimte een verzameling gadgets. Je moet sturen en begeleiden. Het is ons doel een gemene deler te vinden waarin alle wensen en ideeën zijn onder te brengen en waarin bewoners, bezoekers en ondernemers zich prettig voelen.’


Maken en laten

Hoe onze buitenruimte er over twintig of dertig jaar ook uitziet, het motto van MTD is ‘maken en laten’. Thijssen: ‘Zie wat kwaliteit en betekenis heeft en gebruik dat. Neem dat als basis voor verdere ontwikkeling en maak je ingreep in de stad en het landschap daaraan ondergeschikt.’

Dat is een grote opgave, want tegelijkertijd verwacht Thijssen dat de scheiding tussen stad en platteland groter wordt: ‘De stad zal verder verdichten en de hoogte in gaan, de natuur zouden we dan meer de natuur kunnen laten. In het overgangsgebied ligt de uitdaging: hoe verbinden we de binnenstad, de ontmoetingsruimte, met het buitengebied? Dan gaat het letterlijk en figuurlijk om het creëren van verbindingen.’
​​​​​​​

Enthousiasme mobiliseren

Het paradoxale is dat Thijssen en zijn collega’s met bouwstenen uit het verleden bouwen voor de toekomst: ‘Maar weet je wat zo mooi is? De cultuur-historie zit in ons. De bakstenen die nu gemaakt worden, sluiten naadloos aan bij zowel de historie als bij de verblijfsvorm van de moderne stad. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het karakter van ons volk in die bakstenen zit.’

En het karakter van de verbinder zit dus in de bevlogen landschapsarchitect: ‘Wij proberen mensen mee te krijgen met een authentiek en samenhangend verhaal, we brengen er leven in door mogelijkheden te tekenen en mobiliseren zo het enthousiasme in de samenwerking. Lukt het om samen dat creatieproces in te gaan, dan zijn we de winnaar, want er is niks leukers dan de publieke ruimte zo te ontwikkelen dat mensen iets bijzonders ervaren en beleven.’

keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_left

Architect