Energieprestatie regelgeving

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-)bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing.

Wat is het EPB?

Voluit spreken we over "Energieprestatie en Binnenklimaat", afgekort EPB

Bij het bouwen of verbouwen van een woning dient er dan ook een EPB-studie opgemaakt te worden. Deze studie dient door een gecertifieerd EPB-verslaggever opgesteld te worden. In deze studie is terug te vinden aan welke EPB-eisen er voldaan moet worden.  

 

Wat is het EPB?

De EPB-eisen

De EPB-eisen zijn sinds vanaf 2018 onderverdeeld in drie grote groepen

  1. Thermische isolatie: S-peil + maximale U-waarden 
  2. Energieprestatie: E-peil + hernieuwbare energie + netto-energiebehoefte 
  3. Binnenklimaat: ventilatie + oververhitting 

Het is dus niet voldoende om enkel op 1 van deze 3 categorieën in te zetten. De specifieke EPB-eisen hangen af van datum van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding. Als je aanvraag eerder is ingediend, zullen er andere eisen gelden. U stelt een EPB-verslaggever dan best ook zo vroeg mogelijk aan, samen met een architect, zodat het ontwerp van uw gebouw zo snel mogelijk overeenkomt met de vereisten. 

Welke EPB-eisen?